Izmir By Ekotur   Türsab: 12627

Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar


Bu hizmet sözleşmesi, [Tarih] tarihinde, bir tarafta [Adres] adresinde mukim By Ekotur (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta [Müşteri Adı], [Adres] adresinde mukim (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.


1. Konu


Bu sözleşme, Şirket'in Müşteri'ye sağladığı tatil ve seyahat hizmetlerinin şartlarını düzenler. Şirket, Müşteri'ye rezervasyon, ulaşım, konaklama ve diğer ilgili hizmetleri sunmayı taahhüt eder.


2. Hizmetler


Şirket tarafından sunulacak hizmetler aşağıdaki gibidir:


Rezervasyon Hizmetleri: Otel, uçak bileti, tur ve transfer rezervasyonları.

Tur Paketleri: Yurt içi ve yurt dışı tatil paketleri.

Kişiye Özel Hizmetler: Müşterinin taleplerine göre özel olarak planlanan seyahatler.

3. Ücret ve Ödeme


Hizmet bedeli, Müşteri tarafından seçilen hizmetlere göre belirlenir ve Müşteri'ye fatura edilir.

Ödeme, hizmetlerin başlamasından önce tam olarak yapılmalıdır.

Ödeme şekli ve takvimi, taraflar arasında mutabık kalınarak belirlenir.

4. İptal ve Değişiklikler


Müşteri, rezervasyon iptali veya değişikliği talep edebilir. İptal ve değişiklik şartları, rezervasyon yapılan hizmet sağlayıcının politikalarına bağlıdır.

Şirket, Müşteri'ye iptal ve değişiklikler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgi verecektir.

İptal durumunda, hizmet sağlayıcının politikalarına göre iptal ücreti uygulanabilir.

5. Müşterinin Yükümlülükleri


Müşteri, rezervasyon sırasında doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlüdür.

Müşteri, seyahat sırasında gerekli tüm belgeleri (pasaport, vize vb.) temin etmekle yükümlüdür.

Müşteri, hizmet süresince Şirket'in talimatlarına uymakla yükümlüdür.

6. Şirketin Yükümlülükleri


Şirket, Müşteri'ye taahhüt edilen hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

Şirket, hizmetlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Şirket, müşteri bilgilerini gizli tutmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür, yasal gereklilikler dışında.

7. Mücbir Sebepler


Doğal afetler, savaş, terör saldırıları, hükümet kararları gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmetlerin yerine getirilememesi durumunda, taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat talep edemez.

Mücbir sebep hallerinde, taraflar durumu derhal birbirlerine bildirecek ve alternatif çözümler için işbirliği yapacaklardır.

8. Sözleşmenin Feshi


Taraflardan biri, diğer tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda sözleşmeyi feshedebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda, tarafların yükümlülükleri fesih tarihine kadar devam eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü


İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar öncelikle taraflar arasında müzakere yoluyla çözülecektir.

Müzakereler sonucunda çözüm sağlanamazsa, uyuşmazlıklar [Şirket Adresinin Bulunduğu] mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisine tabidir.

10. Yürürlük


İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.

Tarafların İmzaları


By Ekotur:


Yetkili İmza


Müşteri:


[Müşteri Adı]


Bu hizmet sözleşmesini, By Ekotur'un ihtiyaçlarına ve yerel yasal gereksinimlere göre uyarlayabilirsiniz. Umarım işinize yarar!