Izmir By Ekotur   Türsab: 12627

Mesafeli Satış Sözleşmesi


BYEKOTURTurizm Ltd.Şti.

Paket Tur Satış Sözleşmesi

(Kültür Turları, Mesafeli Satış, Otel Satışı, E-Ticaret)

İşbu Paket Tur Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanmış olup, sözleşmede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıya Sözleşme düzenlenmeden önce ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve katılımcı bu broşürü okuduktan sonra işbu Sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile katılımcının BYEKOTUR Turizm Ltd. Şti.

Paket Tur Satış Sözleşmesi


(Kültür Turları, Mesafeli Satış, Otel Satışı, E-Ticaret)


İşbu Paket Tur Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanmış olup, sözleşmede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıya Sözleşme düzenlenmeden önce ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve katılımcı bu broşürü okuduktan sonra işbu Sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile katılımcının BYEKOTUR Turizm Ltd. Şti. satın aldığı, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.


TARAFLAR

1.1. PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ


Unvanı: BYEKOTUR Turizm Ltd. Şti.


MERSİS numarası : 0195060634100001


Turizm İşletme Belgesi numarası: 12627


Adresi : Donanmacı Mahallesi 1724 Sokak No 9 Kat 3/301 Alkan İş Merkezi   İZMİR

İletişim bilgileri : + 90 546 877 07 35


İnternet adresi : www.byekotur.com


E-posta : [email protected]


1.2. SATIŞ ACENTESİ


Unvanı :


Adresi :


İletişim Bilgileri :


1.3. KATILIMCI


Adı ve Soyadı :


T.C. Kimlik Numarası :


Adresi :


Telefon :


E-posta :


1.4. DİĞER KATILIMCILAR


TCKN:


1.5. PAKET TUR İÇERİĞİ


Rezervasyon Tarihi :


Rezervasyon Numarası :


1.6. ULAŞIM BİLGİLERİ


Uçak İle Gidiş:


Otobüs İle Gidiş:


Transfer İle Gidiş:


Pansiyon :


ASGARİ KATILIMCI SAYISI : 15

Yeterli katılımın olmaması halinde 1 gün öncesine kadar tur iptal bilgisi katılımcıya bildirilecektir.


TUR BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Tur bedeli, vergiler dahil olmak üzere satış ekranında yer alan rakamdır.


3.2. Katılımcı tarafından satın alınan ürün/hizmetin cinsi ve türü, süresi ve satış bedeli işbu Paket Tur Ön Bilgilendirme Broşüründe belirtildiği gibidir. İşbu Paket Tur Ön Bilgilendirme Broşüründe listelenen ve Byekotur internet sitesinde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Byekotur internet sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir


3.3.Byekotur tarafından taksitli satış yapılmamaktadır. Ancak, banka kredi kartları ile yapılan satın alma işlemlerinde, tamamen ilgili bankanın takdirine bağlı olarak katılımcıya taksit imkanı sağlanmakta olup bu taksitlendirme ve onunla bağlantılı işlemlerden Byekotur sorumlu değildir.


KONU

4.1. İşbu Sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.


4.2. İşbu Sözleşme’nin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında katılımcıya yazılı olarak bilgi verilmiştir:


Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri,

Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri,

Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı,

Yemek planı,

Yolculukta izlenecek güzergâh,

Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi,

Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih,

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi,

Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi,

Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.

Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak bilgiler.

Bilgilerin saklanmasına ilişkin bilgiler,

Veri girişlerinde hataların belirlenmesi ve düzeltilmesine ilişkin bilgiler,

Pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgiler,

Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, katılımcı veya katılımcının kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler.

4.3. Katılımcıya verilen ön bilgilendirme broşürü veya Sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.


4.4. Yukarıda yazılan hususlar dahil olmak üzere, paket turun içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport, yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih) Sözleşme içinde yer alan tur programı ve düzenleyicinin adı veya unvanı, MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürün/hizmetlere ait temel özellikler, ürün/hizmetlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, ve katılımcıların uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgi Sözleşme ile birlikte teslim edilen ön bilgilendirme broşüründe yer almaktadır.


4.5. Katılımcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, söz konusu ön bilgilendirme broşürünü işbu Sözleşme’nin akdinden önce aldığını teyit etmiş olur. Katılımcı, bu Sözleşmede belirtilen diğer katılımcılar adına da taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme broşür içeriklerinden katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı bundan sorumludur. Bu doğrultuda katılımcıya verilen tur programını da içeren ön bilgilendirme broşürü tüm katılımcılara verilmiş sayılır.


4.6. Tüm bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde Byekotur seyahatin başlangıcından Yurtiçi Turlarda 24, Yurtdışı Turlarda ise 48 saat önce katılımcıyı bilgilendirir.


4.7. Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örneğin; havayolu cezası, vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) Byekotur sorumlu değildir.


4.8. Katılımcı işbu Sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve diğer katılımcılara ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.


GİZLİLİK

Katılımcı tarafından işbu Sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Byekotura bildirdiği bilgilerByekotur tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Byekotur bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Katılımcının kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.


GENEL HÜKÜMLER

6.1. Ödemeler:


6.1.1. Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tur bedelinin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda katılımcı kayıt tarihinden itibaren paket turun tüm bedelinden sorumludur. Katılımcının Sözleşme’nin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır. Byekoturun taksitli satışı yoktur, satışlar peşindir. Tanıtımlarda belirtilen taksitlendirmeler Byekotur tarafından yapılmamakta olup, katılımcının banka kartı ile bedeli ödemesi durumunda ilgili banka tarafından aralarındaki sözleşme kapsamında yapılan taksitlendirmelerdir.


6.1.2. Paket turlarda tur fiyatları Türk Lirası cinsinden, KDV ve sair tüm vergiler dahil olarak belirlenir. Yurtdışı turlarda satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı gün serbest piyasa kuru esas alınarak belirlenir.


6.2. Fiyat Değişiklikleri:


Sözleşme’de yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının Sözleşme’de öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla Sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde; Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.


6.3. Sözleşmenin Esaslı Unsurlarında Değişiklik:


Byekotur paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle Sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirir. Sözleşme’nin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla; paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir.


Bu sebeplerden dolayı Sözleşmeden dönülmesi halinde Byekotur sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder.


6.4. Paket Turun İptali:


Byekotur katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, 7.3. maddede belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.


6.5. Sözleşmenin Eksik İfası:


6.5.1. Katılımcı, Sözleşme’nin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği Byekotur’a derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının Sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır.Byekotur'un paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, Byekotur paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek Sözleşme’den dönebilir. Sözleşme’den dönülmesi durumunda Byekotur’un ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç 14 gün içinde iade edilir. Ancak Byekotur o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.


6.5.2. Sözleşme’den dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür. Katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı Sözleşme’nin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur.


6.6. Sorumluluktan Kurtulma:


Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, Sözleşme’ye aykırılığın katılımcının kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, paket tur düzenleyicisinin veya aracısı veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.


6.7. Mücbir Sebep:


Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir.


6.8. Sözleşme Devri:


6.8.1. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşme’yi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Sözleşme’yi devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.


6.8.2. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devralan katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda Byekotur’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir.


6.9. Sözleşmenin Feshi:


6.9.1. Katılımcı, fesih talebini Byekotur veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.


6.9.2. Paket turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.


6.9.3. Turun başlangıcına 30-20 gün kala yapılan iptal taleplerinde tur bedelinin %50’si iade edilir.


6.9.4. Tur başlangıcına 20 günden az kalan iptal talepleri kabul edilmez, katılımcı bu durumda, tur bedelinin tamamını Byekotur’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul eder.


6.9.5. Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.


6.9.6. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde katılımcıya yapılır.


6.10. Sorumsuzluk Kaydı:


Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede katılımcının 14 Ocak 2011 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya paket tur düzenleyicisi veya aracısının Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.


PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

7.1. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle Byekotur’dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen katılımcılar güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır. Ekstra turların içeriği, kullanılacak araç, gezi teknesi gibi katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Ekstra turlar yerel tedarikçi tarafından verilmekte ve ücreti de yerel acenteye verilmek üzere rehber tarafından tur sırasında tahsil edilmektedir. Bu nedenle faturasının da ödeme sırasında rehberden talep edilmesi gerekmektedir.


7.2. Yasa gereği tüm konaklama yerlerinde nüfus cüzdanı ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı ibraz etmeyen katılımcılar konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda konaklama yerine alınmayan Katılımcıların sorumluluğuByekotur’a ait değildir. Kıbrıs turlarında T.C. nüfus cüzdanı bulundurulması zorunlu ve yeterlidir. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan’a girişlerde sorun yaşandığından, T.C. nüfus cüzdanı ile giriş yapılması önerilmektedir.


7.3. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya havayolu firmasının yapacağı rötarlardan ya da saat değişikliklerinden doğan gecikmelerden kaynaklı olarak Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması durumunda Byekoturun sorumluluğu bulunmamaktadır.


7.4. Rezervasyonu yapan ve Sözleşme’yi imzalayan katılımcı, adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte Sözleşme bedelinin tamamından adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşme’nin imzalanmasından sonra işbu Sözleşme’de belirtilen iptal sürelerine uyulmadan adına rezervasyon yapılan katılımcıların iptal işlemi yapması halinde, Sözleşme’yi imzalayan katılımcı, adlarına rezervasyon yaptırdığı katılımcıların tüm tur bedelini Byekotur’a ödemekle yükümlüdür.


7.5. Katılımcılara yolculukta belirli bir yer veya koltuk tahsis edilememektedir.


7.6. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.


7.7. Uçuş saatlerimizi bürolarımızdan öğrenebilirsiniz. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardanByekotur sorumlu tutulamaz. Byekotur, zorlayıcı nedenlerin bulunması halinde; tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün gerçekleştirilebilir.


7.8. Programlarda belirtilen geziler zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde, belirtilen gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir. Programa dahil olarak belirtilen öğle ve akşam yemeği servisleri gerekli görüldüğü durumlarda veya uçuş saatlerindeki değişiklikler nedeni ile acentenin belirlediği restoranlarda verilebilir.


7.9. Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlardır. Şehir turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. Ekstra tur fiyatları, içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.


7.10. Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardanByekotur sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.


7.11.Byekotur kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3.yatak standart yataktan küçüktür. Fiyat listesinde belirtilen Çocuk yatları ancak çocuğun iki yetişkin yanında konaklaması durumunda geçerlidir.


7.12. Otellerde sunulan kontinental kahvaltı tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan oluşmaktadır. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.


7.13. Tura katılan kişilerin seyahat sırasında yanlarında Seyahat Sigortalarını bulundurmaları gerekmektedir.


7.14. Turlar başka acente turları ile birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda Byekotur misafirleri Byekotur sorumluluğundadır.


7.15. 10- 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.


7.16. Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir


7.17. Rehberler hava ve yol şartlarına bağlı olarak, programda belirtilen her yeri göstermek şartı ile program akışında değişiklik yapabilirler.


7.18. Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 2 Gün önce Byekotur tarafından bildirilecektir.


7.19. Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce bilgi verilecektir.


7.20. 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir. Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır.


7.21. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından Byekotur sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.


7.22. Ekstra turlar yeterli sayı sağlanamadığı takdirde yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.


UÇAKLI ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

8.1. Check-in (yani uçuş öncesi kayıt işlemi) işlemi katılımcı tarafından yapılmak zorundadır. Katılımcıların havaalanına geldiklerinde ilgili havayolu kontuarına giderek ya da uçuşa 2 saat kalaya kadar ilgili havayolu şirketinin imkan vermesi durumunda internet sitesinden online olarak check-in işlemlerini bizzat kendileri gerçekleştirerek kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (boarding kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.


8.2. Zamanında check-in işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan katılımcı uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. Katılımcılar yurtdışı uçuşlarda en az 3, yurtiçi uçuşlarda en az 2 saat önce geçerli pasaport, yurtiçi ve Kıbrıs uçuşlarında nüfus cüzdanı ile havaalanında hazır bulunmak zorundadırlar.


8.3. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvafakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen doğum tarihlerinden katılımcı sorumludur. Bu durum check-in sırasında fark edildiği takdirde ilgili havayolunun yaptırımları ve kuralları geçerlidir. Byekotur’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.


8.4. Charter uçuşları (yani tarifesiz olarak satın alınan uçuşlar) ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, değişiklikler nedeni ile Byekotur sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter uçuşlar için alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi işlemi uçak biletini özelliği nedeni ile ilgili uçak firması ile görüşülerek uçak firmasının uyguladığı koşullar doğrultusunda yapılabilir. Byekotur’un başka uygulama yapmasına imkan bulunmamaktadır.


8.5. Bu Sözleşme’de yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.


8.6. Byekotur havayolu ile katılımcılar arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolü’ne tabidir. Katılımcılar saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Aracı kurum statüsündeki Byekotur bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede katılımcıya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için katılımcının da uçuştan en az 48 saat önce Byekotur’u arayarak uçuş saatini teyit etmesi tavsiye olunur.


8.7. Uçaklı ulaşımlarda, bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Byekotur’un sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde katılımcı tarafından kabul edilmiştir.


8.8. Paket tura dahil ya da münferit tarifeli uçuşlarda iptal ve değişiklik talepleri havayolunun belirlemiş olduğu bilet sınıf kurallarına göre yapılabilmektedir,Byekotur bunun dışında bir uygulama yapamayacağından, katılımcının bunun dışındaki talepleri yerine getirilememektedir.


8.9. 28-35 (dahil) hafta arası hamile katılımcı için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. haftadan sonra, hamile katılımcıların doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen katılımcılar için bu süre 28-32 (dahil) haftadır.


8.10. Uçak içerisinde evcil hayvan taşınmamaktadır (görme engelli katılımcılar eğitimli ve sertifikalı köpekleri ile kabin içinde seyahat edebilirler).


8.11. Havaalanında talep edilecek özel taşıma hizmetleri ile ilgili katılımcı tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir.


8.12. Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri havayolu tarafından havaalanında belirlendiğinden katılımcılara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, Byekotur’un daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.


8.13. Havayolları genel teamülünde bagaj hakki 15 kg ile sınırlandırılmaktadır. Kabin içine alınan el bagajları ise 8 kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli vakumlanmış poşet içerisinde her biri en fazla 100ml’lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.


8.14. Uçak biletlerinin havayolu tarafından tanımlanan sınıfları uçuş belgesindeki (voucher) uçuş detaylarında yer almaktadır. Her bilet kendi bulunduğu sınıfın havayolu tarafından belirlenen iptal ve iade koşullarına tabiidir. Promosyon sınıf biletlerde İptal, iade değişiklik kabul edilememektedir. Diğer sınıflarda havayolunun belirlediği kurallar kapsamında iptal değişiklik işlemleri ve bu işlemlere bağlı oluşacak ücret kesintileri havayolu tarafından belirlenir. Katılımcı tüm bu bilgileri ilgili havayolu ile görüşerek temin edebilir.


8.15. Katılımcının kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden  Byekotur sorumlu tutulamaz. Tur bedelinin tamamı tahsil edilir.


8.16. Herhangi bir nedenle uçuşun gerçekleştirilememesi ve/veya mücbir sebepler ile uçuşun ertelenmesi ya da farklı havaalanına inişi gerçekleşmesi nedeni ile katılımcının uçak bileti ile birlikte satın almış olduğu otel rezervasyonu için herhangi bir iptal/değişiklik ya da zaman kaybına bağlı tazminat talebi kabul edilmemektedir. Havayollarından kaynaklı kapasitenin üzerinde rezervasyon (overbook) nedeniyle uçuşun gerçekleşmemesi durumundaByekotur’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, havayolunun kuralları ve uygulaması yönünde hareket edilmektedir. Tarifeli uçuşlarda havalimanında yaşanabilecek rezervasyon fazlalığı (overbook) sorunlarını önleyebilmek için katılımcıların online check-in işlemi yapmaları tavsiye edilmektedir.


OTOBÜS ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ

9.1. Otobüslü turlarda aşağıdaki ulaşım koşulları geçerlidir.


Otobüs Modelleri: Mercedes Travego, Tourismo, Man NeoplanCityLiner, Setra, Mitsubishi Safir, Man Fortuna


Mola Yerleri:


Kalkış noktaları:


9.2. Güzergâhlar: Kalkış noktası ile varış noktası arasında hava ve yol durumuna göre en kısa süre ve mesafe gözetilerek belirlenir.Byekotur belirlediği güzergah üzerinde koşullar gereği değişiklik yapabilir. Seyahat süreleri hava, yol ve trafik koşullarına bağlı olarak değişebilir.


9.3. Byekotur otobüs ulaşımları satış esnasında belirtilen kalkış noktalarında başlar. Katılımcılar belirtilen kalkış noktalarından kendilerine en uygun olan noktayı satış esnasında seçer ve belirtilen tarih ve kalkış saatinden 15 dakika önce seçtiği noktada bulunması gerekmektedir.


9.4. Byekotur otobüsleri belirtilen kalkış noktalarından belirtilen sıra ve saat ile hareket eder. İki kalkış noktası arasında geçen süreyi katılımcı kabul etmiştir.


9.5. Byekotur otobüs ulaşımları için hiçbir katılımcıya koltuk numarası garantisi verilemez. Satış temsilcisinden gelen özel durum bilgilendirmeleri ya da ön koltuk ricaları uygunluk durumuna göre dikkate alınır, uygulama garantisi verilemez.


9.6. Satışın 35 koltuğun altında olduğu durumlarda yeterli katılım sayısı oluşmadığından Byekotur otobüs hizmeti satın alan katılımcılarını yasaların zorunlu kıldığı belgelere sahip şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve sektörde bilinen otobüs firmalarına devredebilir. Bu işlemde katılımcıya taahhüt edilen biniş noktası ve kalkış saatleri geçerliliğini kaybederek devredilen otobüs firmasının en yakın biniş noktası ve en yakın kalkış saati olarak değişiklik gösterir. Yapılan devir işlemleri ile ilgili bilgi katılımcılara otobüs kalkışından en geç 1 gün öncesinde bildirilir. Katılımcılar otobüs firmalarının şehir içi ücretsiz servislerini firma ile irtibata geçerek kullanabilirler.


9.7. Yolculuk süresinde katılımcılar Karayolları Taşıma Kanunu ve ilgili sair mevzuat kurallarına uygun davranmak, emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür. Bundan kaynaklı cezalar ilgili katılımcıdan tahsil edilir.


9.8. Yolculuk süresince araç şoförü ve yardımcı personelden gelen tüm uyarılar katılımcılar tarafından dikkate alınmak zorundadır.


9.9. Seyahat süresince makul aralıklarla belirlenen yerlerde mola verilmektedir. Bunun dışındaki özel mola ya da duraklama istekleri kabul edilmez.


9.10. Gerek Byekotur otobüsleri gerekse biletleme yapılan firma otobüsleri ile yapılan yolculuklarda belirli varış noktaları mevcuttur. Katılımcıların konaklayacakları bölge ya da otellere göre bu noktalardan transfer araçları ile tüm katılımcıların sırası ile belirli güzergah dahilinde otellerine ulaşımları sağlanmaktadır. Katılımcılar aldıkları otobüs ulaşımı ile birlikte otellerine ulaşım için sağlanacak farklı bir araçla ara transfer hizmetini ve koşullarını kabul etmiş sayılır.


9.11. Seyahat dönüş ulaşımlarında katılımcılar bölge yetkililerinin bir gün öncesinde bildirdiği saatler doğrultusunda aynı gün ve araçla seyahat edecek diğer katılımcılar ile birlikte uygun bir güzergah doğrultusunda otellerinden alınarak yolculuğa başlarlar. Saat bilgileri katılımcı sayısı ve konakladıkları oteller göz önünde tutularak oteller arasında izlenecek güzergah ve zamana göre belirlenir.


9.12. Katılımcılar otellerinden direk otobüsle alınabilecekleri gibi, uygun koşullarda ara transfer aracı ile de alınıp otobüs kalkış noktasına ulaşımları sağlanabilmektedir.


9.13. Seyahat dönüşlerinde belirlenen iniş noktaları dışında herhangi bir noktada yolcu indirilmesi kurallar gereği yapılamamaktadır.


9.14. Byekotur’un yolculuk ile ilgili sorumluluğu belirlenen varış noktasında sona erer. Farklı firma ile biletleme yapılan katılımcılar için firmanın belirlediği varış noktaları geçerlidir.


9.15. Otobüslerde unutulan, kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardanByekotur sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, kıymetli eşya taşıdıkları bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır.


9.16. Katılımcılar taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. Katılımcılar trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer katılımcıları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını etkileyecek hiçbir elektronik cihaz kullanamaz.


9.17. Uçaklı kültür turlarındaki ya da yurtdışı turlarındaki ara otobüs ulaşımlarında kişi sayısına bağlı olarak otobüs yerine turizm taşımacılık kurallarına uygun midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilmektedir.


9.18. Karayolu ile yapılan yurtiçi kültür turları ya da yurtdışı kültür turlarında paket turun devamlılığını sağlamak adına kişi sayısına bağlı olarak turizm taşımacılık ve seyahat koşullarına uygun olarak midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilir. Ulaşım aracındaki bu değişikliklerde katılımcı seyahat öncesinde bilgilendirilir.


TRANSFER ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ

Araç Tipleri: Binek Araç – Minibüs – Midibüs – Otobüs


10.1. Transfer hizmetleri katılımcının vardığı havaalanı ile rezervasyon yaptığı otel arasında ya da bulunduğu otelden bölgedeki havaalanına gerçekleştirilen ulaşımını kapsamaktadır.


10.2. Ekonomik transferler kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği ve birden fazla yolcunun birlikte kullandığı transfer hizmetidir.


10.3. Transfer hizmeti verilecek olan alanda katılımcılar Byekotur tabelası ya da standı ile karşılanır, katılımcı ismi ile karşılama yapılmaz.


10.4. Özel transfer hizmeti kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği rezervasyonda bulunan katılımcılara sağlanan, özel ve farklı rezervasyon ya da kişilerle birleştirilmeyen transfer hizmetidir.


10.5. Ekonomik transfer saatleri uçak saatlerine göre farklı havayollarının yakın varış saatleri göz edilerek düzenlenmektedir. Bu nedenle katılımcı iniş saatinden itibaren 1 saate kadar diğer katılımcıları bekleme ihtimalini kabul etmiş sayılır.


10.6. Birden fazla katılımcı ile yapılan ekonomik transfer işleminde alandan hareketten itibaren farklı otellere yerleşecek olan katılımcılar uygun güzergâh doğrultusunda sırası ile otellerine ulaştırılır.


10.7. Uçuşunda gerçekleşen rötar nedeni ile ekonomik transfer saatini kaçırmış olan katılımcılar en yakın bir sonraki ekonomik transfer saatini beklemek durumundadır.


10.8. Özel transfer hizmeti alan katılımcılar için maksimum bekleme süresi 2 saattir. 2 saatten fazla gecikmeler için transfer hizmeti iptal edilmiş sayılır ve iade edilemez.


10.9. Transfer hizmetinde 48 saat kalaya kadar gelen taleplerde iptal/ iade ya da değişiklik yapılabilmektedir.


10.10. Son dakika uçuşunu gerçekleştiremeyen ya da uçuş iptalini geçerli süre içerisinde bildirmeyen katılımcıların transfer hizmetleri iptal/iade edilemez, farklı bir saatteki uçak ile yeni bir ulaşım aldıklarında transfer hizmetlerinde değişiklik sağlanamaz. Otelden alana gerçekleştirilen transferler için son dakika iptal/iade ya da değişiklik yapılamaz.


10.11. Otelden alana gerçekleştirilecek transfer hizmeti için transfer gününden bir gün önce Byekotur bölge yetkilileri tarafından katılımcıya kesin saat bilgisi iletilmektedir.


10.12. Otelden alana gerçekleştirilecek ekonomik transferlerde katılımcıların otellerinden alınacakları saatler beraber hizmet alacakları farklı otellerdeki diğer katılımcıların güzergahları, havayolu koşulları gereği uçuştan önce alanda olunması gereken saat dilimi ve yol koşulları dikkate alınarak belirlenir.


10.13. Katılımcılar transfer araçlarındaki seyahatleri süresince karayolları taşımacılık kanununa bağlı olarak emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür.


10.14. Transfer aracında unutulan ya da kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan Byekotur sorumlu tutulamaz.


BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

11.1. Sözleşmeye taraf Byekotur hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.


11.2. Katılımcıya verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler katılımcıların talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına Byekotur tarafından herhangi bir vade farkı yansıtılmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, Byekotur’un bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.


11.3. Kredi kartıyla hizmet satın alan katılımcılar erken ödeme, taksit azaltma vb. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadırlar.


11.4. Katılımcılar kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde iptal koşullarının Byekotur tarafından kabul edilmesi ve iade hakkı doğması durumundaByekotur kredi kartından almış olduğu bedeli yine Katılımcının kredi kartına iade edecektir. Byekotur’un sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve katılımcı arasında gerçekleşir, Byekotur’un ödemeye veya ödeme şekline herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, Byekotur’un herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.


11.5. Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.


ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre paket tur alan katılımcıların zorunlu paket tur sorumluluk sigorta poliçeleri acenta tarafından sigorta firmasına yaptırılmaktadır. Zorunlu seyahat sigortası acente iflasına ve ayıplı hizmete karşı koruyucu bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz.


YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.


Ek Madde 1 – Konaklanacak tesisin ilgili bakanlıklar, valilikler, il müdürlükleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer idari birimlerce COVID-19 salgını sebebiyle açıklanan, konaklama tesislerinde alınması gereken önlemlere uygun davranıp davranmamasındanByekotur sorumlu değildir. Ayrıca konaklanacak tesisin, ilgili bakanlıklar, valilikler, il müdürlükleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer idari birimlerce COVID-19 salgını sebebiyle konaklama tesislerinde alınacak önlemlere uyumluluk sağlamak amacıyla, Müşteri’nin kendisine sunulmasını beklediği hizmetin kapsamda, konusunda ve hizmet ile ilgili diğer konularda Müşteri’ye önceden haber vermeden değişiklik yapmasındanByekotur sorumlu tutulamaz. Konaklanacak tesis tarafından bu şekilde değişiklikler yapılması işbu Sözleşme tahtında Byekotur tarafından işbu müşteri sözleşmesi altındaki yükümlülüklerinin hiç veya gereği gibi yerine getirilmediği anlamına gelmeyecek veya hizmet kusuru sayılmayacaktır. İlaveten, bahsi geçen önlemlere uyumluluk sağlamak amacıyla konaklanacak tesisin işbu müşteri sözleşmesi tahtında Müşteri’nin kendisine sunulmasını beklediği hizmetin kapsamı, konusu ve hizmet ile ilgili diğer konularda Müşteri’ye önceden haber vermeksizin değişiklik yapması veya konaklanacak tesisin yukarıda bahsi geçen önlemlere uyumluluk sağlamaması sebebiyle yöneltilecek talepler tesise yöneltilebilecek olup, Müşteri’ye işbu müşteri sözleşmesini feshetme, sözleşmeden dönme veya rezervasyonu iptal etme hakkı vermez.


Düzenlenen işbu Sözleşme’yi, kendim ve aşağıda adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (işbu Sözleşme ile birlikte ön bilgilendirme broşürü ve voucher) – satın aldı ise – ilgili sigorta poliçesi ve şartnamesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu Sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve işbu Sözleşme’nin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.


*İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak seyahat sırasında, seyahat eden kişi tarafından ödenmesi mevzuatta öngörülen veya ileride öngörülebilecek, şehir vergisi, konaklama vergisi gibi ilave tutarlar, satın alınan işbu Sözleşme’nin konusu Byekotur ürününün işbu Sözleşme’de yer verilen fiyatına dahil değildir ve talep edilmesi halinde seyahat eden tarafından ayrıca ödenecektir.


Sözleşme’yi okudum, onayladım ve bir suretini ekleriyle birlikte aldım.


Tüketici ve katılımcı adına


Müşteri Adı:


Müşteri Soyadı:


Müşteri Telefon:


Müşteri Email:


Müşteri Adres:


Müşteri TCKN:


Tarih: 

TARAFLAR

1.1. PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ

Unvanı: BYEKOTUR Turizm  Ltd.Şti.

MERSİS numarası : 0195060634100001

Turizm İşletme Belgesi numarası: 12627

Adresi : Donanmacı Mahallesi 1724 Sokak No 9 Kat 3/301 Alkan İş Merkezi İZMİR

İletişim bilgileri :  90 546 877 07 35

İnternet adresi : www.byekotur.com

E-posta : [email protected]

1.2. SATIŞ ACENTESİ

Unvanı :

Adresi :

İletişim Bilgileri :

1.3. KATILIMCI

Adı ve Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

1.4. DİĞER KATILIMCILAR

TCKN:

1.5. PAKET TUR İÇERİĞİ

Rezervasyon Tarihi :

Rezervasyon Numarası :

1.6. ULAŞIM BİLGİLERİ

Uçak İle Gidiş:

Otobüs İle Gidiş:

Transfer İle Gidiş:

Pansiyon :

ASGARİ KATILIMCI SAYISI : 15

Yeterli katılımın olmaması halinde 1 gün öncesine kadar tur iptal bilgisi katılımcıya bildirilecektir.

TUR BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Tur bedeli, vergiler dahil olmak üzere satış ekranında yer alan rakamdır.

3.2. Katılımcı tarafından satın alınan ürün/hizmetin cinsi ve türü, süresi ve satış bedeli işbu Paket Tur Ön Bilgilendirme Broşüründe belirtildiği gibidir. İşbu Paket Tur Ön Bilgilendirme Broşüründe listelenen veByekotur internet sitesinde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Byekotur internet sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

3.3. Byekotur tarafından taksitli satış yapılmamaktadır. Ancak, banka kredi kartları ile yapılan satın alma işlemlerinde, tamamen ilgili bankanın takdirine bağlı olarak katılımcıya taksit imkanı sağlanmakta olup bu taksitlendirme ve onunla bağlantılı işlemlerden Byekotur sorumlu değildir.

KONU

4.1. İşbu Sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

4.2. İşbu Sözleşme’nin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında katılımcıya yazılı olarak bilgi verilmiştir:

Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri,

Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri,

Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı,

Yemek planı,

Yolculukta izlenecek güzergâh,

Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi,

Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih,

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi,

Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi,

Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.

Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak bilgiler.

Bilgilerin saklanmasına ilişkin bilgiler,

Veri girişlerinde hataların belirlenmesi ve düzeltilmesine ilişkin bilgiler,

Pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgiler,

Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, katılımcı veya katılımcının kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler.

4.3. Katılımcıya verilen ön bilgilendirme broşürü veya Sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

4.4. Yukarıda yazılan hususlar dahil olmak üzere, paket turun içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport, yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih) Sözleşme içinde yer alan tur programı ve düzenleyicinin adı veya unvanı, MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürün/hizmetlere ait temel özellikler, ürün/hizmetlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, ve katılımcıların uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgi Sözleşme ile birlikte teslim edilen ön bilgilendirme broşüründe yer almaktadır.

4.5. Katılımcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, söz konusu ön bilgilendirme broşürünü işbu Sözleşme’nin akdinden önce aldığını teyit etmiş olur. Katılımcı, bu Sözleşmede belirtilen diğer katılımcılar adına da taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme broşür içeriklerinden katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı bundan sorumludur. Bu doğrultuda katılımcıya verilen tur programını da içeren ön bilgilendirme broşürü tüm katılımcılara verilmiş sayılır.

4.6. Tüm bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde Byekotur seyahatin başlangıcından Yurtiçi Turlarda 24, Yurtdışı Turlarda ise 48 saat önce katılımcıyı bilgilendirir.

4.7. Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örneğin; havayolu cezası, vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) Byekotur sorumlu değildir.

4.8. Katılımcı işbu Sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve diğer katılımcılara ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK

Katılımcı tarafından işbu Sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ileByekotur’a bildirdiği bilgiler Byekotur tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Byekotur bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Katılımcının kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

GENEL HÜKÜMLER

6.1. Ödemeler:

6.1.1. Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tur bedelinin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda katılımcı kayıt tarihinden itibaren paket turun tüm bedelinden sorumludur. Katılımcının Sözleşme’nin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır.Byekotur’un taksitli satışı yoktur, satışlar peşindir. Tanıtımlarda belirtilen taksitlendirmeler Byekotur tarafından yapılmamakta olup, katılımcının banka kartı ile bedeli ödemesi durumunda ilgili banka tarafından aralarındaki sözleşme kapsamında yapılan taksitlendirmelerdir.

6.1.2. Paket turlarda tur fiyatları Türk Lirası cinsinden, KDV ve sair tüm vergiler dahil olarak belirlenir. Yurtdışı turlarda satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı gün serbest piyasa kuru esas alınarak belirlenir.

6.2. Fiyat Değişiklikleri:

Sözleşme’de yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının Sözleşme’de öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla Sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde; Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.

6.3. Sözleşmenin Esaslı Unsurlarında Değişiklik:

Byekotur paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle Sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirir. Sözleşme’nin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla; paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Bu sebeplerden dolayı Sözleşmeden dönülmesi halinde Byekotur sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder.

6.4. Paket Turun İptali:

Byekotur katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, 7.3. maddede belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

6.5. Sözleşmenin Eksik İfası:

6.5.1. Katılımcı, Sözleşme’nin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği Byekotura derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının Sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır. Byekotur’un paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde,Byekoturpaket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek Sözleşme’den dönebilir. Sözleşme’den dönülmesi durumunda Byekoturun ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç 14 gün içinde iade edilir. Ancak Byekoturo ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

6.5.2. Sözleşme’den dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür. Katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı Sözleşme’nin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur.

6.6. Sorumluluktan Kurtulma:

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, Sözleşme’ye aykırılığın katılımcının kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, paket tur düzenleyicisinin veya aracısı veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

6.7. Mücbir Sebep:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

6.8. Sözleşme Devri:

6.8.1. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşme’yi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Sözleşme’yi devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.

6.8.2. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devralan katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda Byekoturun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir.

6.9. Sözleşmenin Feshi:

6.9.1. Katılımcı, fesih talebini Byekotur veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

6.9.2. Paket turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

6.9.3. Turun başlangıcına 30-20 gün kala yapılan iptal taleplerinde tur bedelinin %50’si iade edilir.

6.9.4. Tur başlangıcına 20 günden az kalan iptal talepleri kabul edilmez, katılımcı bu durumda, tur bedelinin tamamınıByekotur’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul eder.

6.9.5. Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

6.9.6. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde katılımcıya yapılır.

6.10. Sorumsuzluk Kaydı:

Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede katılımcının 14 Ocak 2011 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya paket tur düzenleyicisi veya aracısının Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.

PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

7.1. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle Byekotur dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen katılımcılar güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır. Ekstra turların içeriği, kullanılacak araç, gezi teknesi gibi katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Ekstra turlar yerel tedarikçi tarafından verilmekte ve ücreti de yerel acenteye verilmek üzere rehber tarafından tur sırasında tahsil edilmektedir. Bu nedenle faturasının da ödeme sırasında rehberden talep edilmesi gerekmektedir.

7.2. Yasa gereği tüm konaklama yerlerinde nüfus cüzdanı ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı ibraz etmeyen katılımcılar konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda konaklama yerine alınmayan Katılımcıların sorumluluğu Byekotur ait değildir. Kıbrıs turlarında T.C. nüfus cüzdanı bulundurulması zorunlu ve yeterlidir. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan’a girişlerde sorun yaşandığından, T.C. nüfus cüzdanı ile giriş yapılması önerilmektedir.

7.3. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya havayolu firmasının yapacağı rötarlardan ya da saat değişikliklerinden doğan gecikmelerden kaynaklı olarak Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması durumunda Byekotur’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4. Rezervasyonu yapan ve Sözleşme’yi imzalayan katılımcı, adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte Sözleşme bedelinin tamamından adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşme’nin imzalanmasından sonra işbu Sözleşme’de belirtilen iptal sürelerine uyulmadan adına rezervasyon yapılan katılımcıların iptal işlemi yapması halinde, Sözleşme’yi imzalayan katılımcı, adlarına rezervasyon yaptırdığı katılımcıların tüm tur bedelini Byekotura ödemekle yükümlüdür.

7.5. Katılımcılara yolculukta belirli bir yer veya koltuk tahsis edilememektedir.

7.6. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.

7.7. Uçuş saatlerimizi bürolarımızdan öğrenebilirsiniz. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Byekotur sorumlu tutulamaz.Byekotur, zorlayıcı nedenlerin bulunması halinde; tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün gerçekleştirilebilir.

7.8. Programlarda belirtilen geziler zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde, belirtilen gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir. Programa dahil olarak belirtilen öğle ve akşam yemeği servisleri gerekli görüldüğü durumlarda veya uçuş saatlerindeki değişiklikler nedeni ile acentenin belirlediği restoranlarda verilebilir.

7.9. Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlardır. Şehir turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. Ekstra tur fiyatları, içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

7.10. Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan Byekotursorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.

7.11. Byekotur kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3.yatak standart yataktan küçüktür. Fiyat listesinde belirtilen Çocuk yatları ancak çocuğun iki yetişkin yanında konaklaması durumunda geçerlidir.

7.12. Otellerde sunulan kontinental kahvaltı tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan oluşmaktadır. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.

7.13. Tura katılan kişilerin seyahat sırasında yanlarında Seyahat Sigortalarını bulundurmaları gerekmektedir.

7.14. Turlar başka acente turları ile birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda ByekoturTur misafirleri Byekotursorumluluğundadır.

7.15. 10- 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.

7.16. Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir

7.17. Rehberler hava ve yol şartlarına bağlı olarak, programda belirtilen her yeri göstermek şartı ile program akışında değişiklik yapabilirler.

7.18. Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 2 Gün önce Byekotur tarafından bildirilecektir.

7.19. Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce bilgi verilecektir.

7.20. 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir. Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır.

7.21. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından Byekotur sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.

7.22. Ekstra turlar yeterli sayı sağlanamadığı takdirde yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.

UÇAKLI ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

8.1. Check-in (yani uçuş öncesi kayıt işlemi) işlemi katılımcı tarafından yapılmak zorundadır. Katılımcıların havaalanına geldiklerinde ilgili havayolu kontuarına giderek ya da uçuşa 2 saat kalaya kadar ilgili havayolu şirketinin imkan vermesi durumunda internet sitesinden online olarak check-in işlemlerini bizzat kendileri gerçekleştirerek kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (boarding kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

8.2. Zamanında check-in işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan katılımcı uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. Katılımcılar yurtdışı uçuşlarda en az 3, yurtiçi uçuşlarda en az 2 saat önce geçerli pasaport, yurtiçi ve Kıbrıs uçuşlarında nüfus cüzdanı ile havaalanında hazır bulunmak zorundadırlar.

8.3. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvafakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen doğum tarihlerinden katılımcı sorumludur. Bu durum check-in sırasında fark edildiği takdirde ilgili havayolunun yaptırımları ve kuralları geçerlidir. Byekotur’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.4. Charter uçuşları (yani tarifesiz olarak satın alınan uçuşlar) ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, değişiklikler nedeni ileByekotur sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter uçuşlar için alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi işlemi uçak biletini özelliği nedeni ile ilgili uçak firması ile görüşülerek uçak firmasının uyguladığı koşullar doğrultusunda yapılabilir. Byekotur’un başka uygulama yapmasına imkan bulunmamaktadır.

8.5. Bu Sözleşme’de yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.


*İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak seyahat sırasında, seyahat eden kişi tarafından ödenmesi mevzuatta öngörülen veya ileride öngörülebilecek, şehir vergisi, konaklama vergisi gibi ilave tutarlar, satın alınan işbu Sözleşme’nin konusu Byekoturürününün işbu Sözleşme’de yer verilen fiyatına dahil değildir ve talep edilmesi halinde seyahat eden tarafından ayrıca ödenecektir.

Sözleşme’yi okudum, onayladım ve bir suretini ekleriyle birlikte aldım.

Tüketici ve katılımcı adına

Müşteri Adı:

Müşteri Soyadı:

Müşteri Telefon:

Müşteri Email:

Müşteri Adres:

Müşteri TCKN:

Tarih: